Kondíciók

Velünk csak nyerhet! Alacsony költségek, magas kamatadómentes hozam és többszörös adókedvezmény.

 

Adókedvezmény

Befizetés után visszaigényelhető a személyi jövedelmadóból

20%

Kétéves betétlekötés után visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból

10%

Kamatadó, kamatehó, tranzakciós illeték mértéke

0%

 

2017-ben maximum 150.000 Ft/év lehet pénztártagonként, vagyis a korábbi 500.000 forint befizetés helyett már 750.000 Ft/év mértékben lehet célszerű befizetni.

 

 

Pénztári számlával kapcsolatos díjak

Számlanyitási vagy belépési díj

díjmentes

Számlavezetés

díjmentes

Internet-pénztár / online számlainformáció

     E-okirat küldés igénylésével a díj alól mentesülnek tagjaink

Egyszeri 5.000 Ft

Számlakivonat

Évi egyszer díjmentes

Soron kívüli számlakivonat az ügyfél kérésére

800 Ft

Számla megszüntetés

4.000 Ft*

     *a díj nem kerül levonásra, ha megszüntetéskor a számla egyenlege nulla forint.

 

Pénzforgalommal kapcsolatos díjak

Egyéni befizetésből vagy munkáltatói hozzájárulásból egyéni számlán jóváírt összeg

94,1%

Célzott pénztári szolgáltatásra adott támogatásból felhasználható összeg

94,1%*

Kiutalás bankszámlára

díjmentes

Készpénzfelvétel / Postai utalványos kifizetés**

díjmentes

     *Támogatásból egyéni számlán jóváírt összeg egyes vállalatoknál eltérő különböző lehet.
    **Postai címre 25.000 Ft alatti kifizetéseket nem teljesít a Pénztár.

 

Kártyával kapcsolatos díjak

Első kártya díja – két évre

6.000 Ft

Kártyadíj kétévet követően vagy cserekártya díja – két évre

2.000 Ft

Társkártya díja – két évre (opcionális, csak külön kérésére)

1.500 Ft

Fizetés kártya használatával

díjmentes

Partneri kedvezmények igénybe vétele a kártya felmutatásával (2-25%)

díjmentes

 

Tagdíj nem fizetés szabályai és következményei

A Pénztár minimum havi tagdíja 5.000 Ft.

Tagdíj = Befizetés, vagyis a havi 5.000 forintból 4.705 forint kerül jóváírásra az egyéni számláján.

A tagdíj nemfizetést a Pénztár az elmúlt 12 hónapban teljesített befizetések alapján számítja. Ha az elmúlt 12 hónapban a befizetett összeg kevesebb, mint minimum tagdíj 60%-a, vagyis 36.000 forint és az elmúlt három hónapban a pénztári számlára havi 3.000 forintot meg nem haladó befizetés nem történt, akkor tagdíj nemfizetőnek minősül és a Pénztár jogosult a hozamból maximum havi 290 forintot a működési tartalékban jóváírni.

Ha az elmúlt 12 hónapban a befizetések összege nem éri el a minimum tagdíj 40%-t, vagyis 24.000 forintot és az elmúlt hat hónapban a pénztári számlára havi 3.000 forintot meg nem haladó befizetés nem történt, akkor a Pénztár fentieken túl jogosult 4.001 forintnál kevesebb egyenleggel rendelkező számlákat megszüntetni.