ONLINE BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Az alábbi űrlap kitöltésével online is beléphet az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztárba!

A kitöltött belépési nyilatkozatot az adatok megadását követően megküldjük e-mail címére.

A belépési nyilatkozat kitöltésével Ön semmilyen kötelezettséget nem vállal és a belépést követő 30 napon belül bármikor meggondolhatja magát.

 

Belépő tag adatai

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Munkáltató adatai

Nem kötelező megadni, csak ha a munkáltató fizeti a tagdíjat.Kedvezményezett adatai

Nem kötelező kitölteni, később is bármikor adhat meg újat a netpénztáron keresztül.


%


TagdíjHol hallott az IZYS-rőlNyilatkozatokŐrangyal nyilatkozat

Életünk során számtalan olyan helyzet fordul elő, amikor pénzre van szükségünk a helyzet megoldására. Ezekre a helyzetekre jellemző, hogy a baj csőstől jön, ezért célszerű legalább az életszakaszokban bennünket érő nagy eseményekre tudatosan felkészülni, hogy tudatos szülőkké, illetve felelősségteljes ön- és családfenntartóvá váljunk.

Az Őrangyal szolgáltatást kizárólag azon Pénztártagok vehetik igénybe, akik rendszeres - havi 3.000 Ft, negyedéves 9.000 Ft, féléves 18.000 Ft, éves 36.000 Ft vagy ezen limiteket meghaladó mértékű - tagdíjbefizetést és/vagy támogatást teljesítenek pénztári számlájukra és az Őrangyal szolgáltatás díját rendszeresen fizetik.

Az Őrangyal szolgáltatás díja 395 Ft / hó / Pénztártag vagy Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezett.


Netpénztár és E-irat nyilatkozat

A Belépési kérelem elküldése gomb megnyomásával kijelentem, hogy az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagja kívánok lenni, az Alapszabályt, a Szolgáltatási Szabályzatot és az Őrangyal Közösségi Szolgáltatások Szabályzatát megismertem, annak rendelkezéseit magamra kötelezőnek fogadom el. Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az IZYS Pénztár a jogszabályoknak megfelelő módon nyilvántartsa és kezelje.

Tudomással rendelkezem arról, hogy a közölt adataimban bekövetkezett változásról 5 munkanapon belül köteles vagyok tájékoztatni az IZYS Pénztárt.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy saját nevemben járok el.Azonosítás