Temetési költségek

Pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a temetés számlával igazolt költségeire is felhasználható az önsegélyező pénztári megtakarítás.

Összeg:

A benyújtott számlák alapján

Igényléskor benyújtandó iratok

 • szolgáltatás igénylőlap
 • nyilatkozat – temetési segélyhez
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • temetés költségeit igazoló számlák

Elszámolható termékek, szolgáltatások

 • temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés díja
 • elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítésének díja
 • temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás díja,
 • búcsúztatás díja
 • sírba helyezés díja,
 • halottszállítás díja,
 • hamvasztás és az urnakiadás díj,
 • urnaelhelyezés díja,
 • virágok, koszorúk, díszítés díja
 • hirdetés, közzététel díja
 • búcsúztatás, zene, prezentáció díja
 • hagyományos földbe temetés sírhelydíja
 • hamvasztásos elhelyezések sírhelydíja
 • Temetési helyek újraváltási díjai
 • Temető-fenntartási hozzájárulás díja
 • Sírhelynyitás és visszahantolás díja
 • Halotthűtők igénybevételi díja
 • Exkluzív termek igénybevételi díja
 • Külső ravatal igénybevételi díja
 • üzemeltető szakszemélyzet díja
 • Hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai
 • Exhumált elhunyt vagy meglévő hamvak temetőn belüli szállítása várakozással együtt
 • Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása
 • Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása várakozással együtt
 • Luxuskivitelű halottszállító gépjármű
 • Egyéb temetkezéssel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatás vagy termék értékesítése Sírkő és sírkőállítás díja

Várakozási idő

Várakozási idő nincs.

Kapcsolódó dokumentumok