Temetési költségek

Pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a temetés számlával igazolt költségeire is felhasználható az önsegélyező pénztári megtakarítás.

Összeg:

A benyújtott számlák alapján

Igényléskor benyújtandó iratok

 • szolgáltatás igénylőlap
 • nyilatkozat – temetési segélyhez
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • temetés költségeit igazoló számlák

Elszámolható termékek, szolgáltatások

 • temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés díja
 • elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítésének díja
 • temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás díja,
 • búcsúztatás díja
 • sírba helyezés díja,
 • halottszállítás díja,
 • hamvasztás és az urnakiadás díj,
 • urnaelhelyezés díja,
 • virágok, koszorúk, díszítés díja
 • hirdetés, közzététel díja
 • búcsúztatás, zene, prezentáció díja
 • hagyományos földbe temetés sírhelydíja
 • hamvasztásos elhelyezések sírhelydíja
 • temető-fenntartási hozzájárulás díja
 • halotthűtők igénybevételi díja
 • exkluzív termek igénybevételi díja
 • külső ravatal igénybevételi díja
 • üzemeltető szakszemélyzet díja
 • hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai
 • exhumált elhunyt vagy meglévő hamvak temetőn belüli szállítása várakozással együtt
 • elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása
 • elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása várakozással együtt
 • luxuskivitelű halottszállító gépjármű
 • egyéb temetkezéssel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatás vagy termék értékesítése

Várakozási idő

Várakozási idő nincs.

Kapcsolódó dokumentumok