Álláskeresési járadék és segély kiegészítése

A munkanélkülivé vált pénztártag minden hónapban kiegészítheti a kapott álláskeresési járadékot vagy segélyt a korábbi fizetése mértékéig. Így a jövedelme nem esik vissza az átmeneti időszakban sem.

Összeg

Az álláskeresési járadék összegét valamennyi munkaadónál, illetőleg vállalkozói tevékenysége során elért átlag járulékalap alapulvételével kell kiszámítani.

A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél.

Ha a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el minimálbért, akkor a járadék számításának alapja a fentiek szerint számított összeg 60%-a.

 

Igényléskor benyújtandó dokumentumok

  • szolgáltatás igénylőlap
  • a Munkaügyi Központ igazolása a kapott ellátásról
  • igazolás az ellátás és a korábbi jövedelem különbözetéről vagy a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről

Várakozási idő

A 180 napnál korábban elhelyezett egyéni vagy munkáltatói befizetésből finanszírozható.

Egyéb

Folyamatosan teljesített szolgáltatás  az alapjául szolgáló juttatás várható időtartamára, de maximum 24 hónapra. A 24 hónap elteltével ismételten igényelhető.

Kapcsolódó dokumentum

Kapcsolódó szolgáltatások