Megváltozott munkaképességűek jövedelmének kiegészítése

Szolgáltatásra jogosult a pénztártag, ha ő vagy közeli hozzátartozója a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátás, baleseti járadék kiegészítés, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesül.

Összeg

A baleseti járadék, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, valamint a bányászok egészségkárosodási járadékánál az ellátás és a korábbi jövedelem különbözete igényelhető.

A rokkantsági járadék valamint az ápolási díj összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás összegével megegyező mértékben folyósítható.

Igényléskor benyújtandó iratok

  • szolgáltatás igénylőlap
  • igazolás a kapott ellátás folyósításának tényéről
  • igazolás a kapott ellátás és a korábbi jövedelem különbözetéről vagy a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről

Kamatozási időszak

A 180 napnál korábban elhelyezett egyéni vagy munkáltatói befizetésekből finanszírozható.

Egyéb

A szolgáltatás – jogosultság esetén – minden hónapban automatikusan kiutalásra kerül. Egyszeri igényléssel legfeljebb 24 hónapra igényelhető. A 24. hónapot követően folytatható a szolgáltatás, de ismételten igazolni kell a jogosultságot.

Kapcsolódó dokumentum

Kapcsolódó szolgáltatás