Baleseti rokkantság

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

A Pénztártagnak kockázatviselés időtartamán belül bekövetkező balesete miatti, legkésőbb a balesettől számított 12 hónapon belül kialakult, állandó egészségkárosodása, baleseti rokkantsága esetén nyújtott szolgáltatás.

Egészségkárosodásnak tekintendő az olyan testi működőképesség-csökkenés, amely a mindennapi életvitelt akadályozza.

A jelen feltételek szerint állandó az egészségkárosodás abban az esetben, ha a biztosított egészségi állapota orvosilag kialakultnak, stabilnak tekintendő. A megállapítás során a munkaképesség megváltozása és/vagy sporttevékenység feladása nem jogosít szolgáltatásra.

A Pénztártag életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, különösen vakvezető kutyával, kerekesszékkel kapcsolatos költség, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítások költségeiről kiállított számlák alapján. A lakókörnyezet átalakítása különösen: korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beépítése.

A Pénztár a rokkantság bekövetkezése esetén azon okiratok bemutatását kérheti, amelyek alkalmasak a balesetből eredő egészségügyi állapotváltozás, illetve rokkantság megállapítására. A Pénztár a szolgáltatása teljesítésének esedékességét csak olyan okirat bemutatásától teheti függővé, amely a baleseti rokkantság bekövetkezésének igazolásához, illetve a szolgáltatásra kifizetendő összeg mértékének meghatározásához szükséges. A baleset bekövetkezését a Pénztártagnak, illetve a kedvezményezettnek bizonyítani szükséges. A baleseti rokkantság bekövetkezése esetén annak bizonyítására alkalmasak azon okiratok, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, kórismérvek, leletek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a szolgáltatás jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják. A felsoroltakon kívül a pénztártagnak vagy az Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezettjének joga van a rokkantság igazolására – a bizonyítás általános szabályai szerint – annak érdekében, hogy igényét érvényesíthesse.

Keretösszeg:

A szolgáltatás maximális összege 3.000.000 Ft.

A baleseti rokkantság bekövetkezése esetén a szolgáltatásra rendelkezésre álló keretösszegnek az állandó egészségkárosodás mértékével azonos százaléka kerül kifizetésre.

Várakozási idő:

Az alaphoz csatlakozást követően az első levont díj hónapjától számított 3 hónap.

A 2018.11.01. előtt pénztártagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Folyósítás időtartama:

A jogosultság megállapítását követő 120 napon belül meg kell igényelni. A balesettől számított 24 hónapon belül lehet számlákkal alátámasztott költségek megtérítését kérni.

Igénylés dokumentumai:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Baleseti rokkantság
  • A baleseti rokkantságra jogosultságot igazoló azon okiratok, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a baleseti segély jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják
  • A Pénztártag életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítások költségeiről kiállított számlák

Igénylés határideje:

A rokkantság megállapítását követő 30 nap.

Kizárás:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha a baleseti rokkantság alapjául szolgáló baleset az Őrangyal szolgáltatás várakozási idején belül, vagy azt megelőzően következik be, illetve a baleset következtében sérült személy alkohol, drog, vagy egyéb bódító szer befolyása alatt állt, vagy megállapítható, hogy a baleset a Pénztártag vagy kedvezményezettjének szándékos és súlyosan gondatlan magatartása, vagy bűncselekmény elkövetése folytán következett be.