Baleseti segély

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

Baleseti segély szolgáltatásra jogosult a Pénztártag ha a kockázatviselés időtartamán belül balesetből eredően tartósan megváltozik munkaképessége, vagy egészségkárosodása és ez az állapotváltozás legalább 33%-os változás a baleset előtti állapothoz képest, valamint a baleset időpontjától számítva 12 hónapon belül bekövetkezik és az alábbi ellátások valamelyikére vonatkozó jogosultságot 120 napon belül bejelenti a Pénztárnak.

Baleseti segélyt igényelhet, aki a baleset következtében az alábbi juttatásokban részesül (továbbiakban: baleseti ellátás):

  • rehabilitációs ellátás
  • rokkantsági ellátás
  • baleseti járadék
  • megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
  • bányászdolgozók egészségkárosodási járuléka
  • ápolási díj

A Pénztár a baleseti segély megállapításához azon okiratok bemutatását kérheti, amelyek alkalmasak annak bizonyítására. A Pénztár a szolgáltatás teljesítésének esedékességét csak olyan okirat bemutatásától teheti függővé, amely az esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges. A baleseti segélyre jogosultságot a Pénztártagnak vagy az Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezettnek bizonyítani szükséges. A baleseti segély bizonyítására alkalmasak azon okiratok, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a baleseti segély jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják. A felsoroltakon kívül a Pénztártagnak vagy az Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezettnek joga van a baleseti segélyre való jogosultság igazolására – a bizonyítás általános szabályai szerint – annak érdekében, hogy igényét érvényesíthesse.

Feltétele az, hogy a Pénztártag vagy Őrangyal kedvezményezettje baleseti ellátást kapjon. A Pénztár által folyósított összeg nem haladhatja meg a baleseti ellátás összegét.

Keretösszeg:

6 hónapon keresztül, 50.000 Ft/hó, de max. a jövedelemcsökkenés mértékéig.

Várakozási idő:

Az alaphoz csatlakozást követően az első levont díj hónapjától számított 3 hónap.

A 2018.11.01. előtt pénztártagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Folyósítás időtartama:

6 hónapon keresztül.

Igénylés dokumentumai:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Baleseti segély
  • Igazolás a fenti juttatások tényéről
  • A baleseti segélyre jogosultságot igazoló azon okiratok, hatósági, bírósági határozatok, jegyzőkönyvek, tárgyi bizonyítékok, amelyek a baleseti segély jogalapját, valamint annak összegszerűségét bizonyítják.
  • Igazolás az ellátás és a korábbi jövedelem különbözetéről vagy dokumentumok a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről.

Igénylés határideje:

A fent felsorolt juttatások megállapítását követő 30 nap.

Kizárás:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha a baleseti segély alapjául szolgáló baleset az Őrangyal szolgáltatás várakozási idején belül, vagy azt megelőzően következik be, illetve a baleset következtében sérült személy alkohol, drog, vagy egyéb bódító szer befolyása alatt állt, vagy megállapítható, hogy a baleset a Pénztártag vagy kedvezményezettjének szándékos és súlyosan gondatlan magatartása, vagy bűncselekmény elkövetése folytán következett be.