Diagnosztikai vizsgálatok

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

Szakorvosi javaslat alapján nyújtott az alábbiakban felsorolt diagnosztikai kivizsgálások elvégzésére irányuló szolgáltatás.

Finanszírozott diagnosztikai vizsgálatok:

  • MRI,
  • CT,
  • PET/CT.

A szolgáltatási igény elbírálásakor a Pénztár nem vizsgálja a Pénztártag korábbi egészségi állapotát, vagy azt, hogy volt-e kórelőzmény.

A Pénztár szolgáltatása a vizsgálat költségeinek megtérítésén kívül egyéb költségek megtérítésére nem terjed ki (pl. utazási költség).

Az Advance Medical a szolgáltatásra jogosultság megállapítását követő legkésőbb 10 munkanapon belül biztosít időpontot diagnosztikai vizsgálatához.

A diagnosztikai vizsgálat helyszíne és időpontja a Pénztártaggal kerül egyeztetésre, az egészségügyi szolgáltatóknál elérhető szabad kapacitások figyelembevételével.

Pénztártag a diagnosztikai vizsgálat eredményéről szóló dokumentumokat a vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatóval, általa egyeztet módon közvetlenül veheti át.

Pénztár csak a szolgáltatásra kifizethető keretösszegből rendelkezésre álló összeg erejéig vállalja a diagnosztikai vizsgálat díjának térítését. Ha a vizsgálat díja a keretösszeget meghaladja, akkor a Pénztártagnak a vizsgálat megkezdése előtt, az egyéni számláján rendelkezésre álló fedezet figyelembevételével, célszerű a különbözetet az Alapszabályban szabályozott pénztári költséggel növelten a pénztári számlájára feltölteni.

Pénztártag a leegyeztetett vizsgálati időpontját annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal az Advance Medical Kft.-nél telefonon vagy emailben lemondhatja. A lemondás időpontjától számított 10 munkanapon belüli új időpont kerül egyeztetésre. Ha a Pénztártag a vizsgálaton ismételten nem jelenik meg, akkor a Pénztár újabb időpontot nem ajánl fel és a Pénztártag – az adott beutalóval – elveszíti jogosultságát a szolgáltatásra.

Ezen közösségi szolgáltatás keretében a Pénztártag egy évben, egy bizonyos diagnosztikai vizsgálatot csak egyszer vehet igénybe, kivéve, ha az ismételt vizsgálat orvosilag indokolt és a Pénztártag egészségi állapotának romlása, vagy utánkövetése miatt van szükség.

Keretösszege:

300.000 Ft/év

Várakozási idő:

Az első átcsoportosított Őrangyal díj hónapját követő 2 hónap.

A 2018.11.01. előtt tagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Szolgáltatás igénylése:

A szolgáltatás igénylését előzetesen közvetlenül az Advance Medical felé kell bejelenteni. Az Advance Medical elérhetősége: +36 1 461 1531.

Az Advance Medical bekéri a Pénztártagtól a Közösségi szolgáltatás igénylőlapot és a szolgáltatás jogosultságának megállapításához szükséges dokumentumokat, dönt az igény jogosságáról, egyészségügyi szolgáltatót ajánl és időpontot egyeztet a Pénztártaggal.

Az Advance Medical vagy a Pénztár által kijelölt orvosszakértő jogosult felülbírálni az ellátás indokoltságát.

Amennyiben a Pénztártag nem fogadja el a felajánlott egészségügyi szolgáltatót és a diagnosztikai vizsgálatot más szolgáltatónál végezteti el, a vizsgálatról kiállított számlát meg kell küldenie az Advance Medical részére. A számlát a szolgáltatás elvégzését követő 30 napon belül kell megküldeni. Az Advance Medical a vizsgálatról kiállított számlát felülvizsgálja, a vizsgálat díját megvizsgálja és a hasonló vizsgálatok átlagdíjának értékét figyelembe véve állapítja meg a jogos díjat. Amennyiben a jogos díj alacsonyabb, mint az elvégzett beavatkozás díja, úgy a jogos díj kerül kifizetésre a keretösszeg figyelembevételével.

Igénylés dokumentumai:

Az alábbi dokumentumokat kell szkennelt formában emailen, vagy papíralapon postai úton eljuttatni:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Diagnosztika,
  • 30 napnál nem régebbi diagnosztikai vizsgálatra szóló beutaló, vagy szakorvosi javaslat,
  • releváns szakorvosi ellátás dokumentációja,
  • egyéb releváns, a diagnosztikai vizsgálattal vagy a Pénztártag betegségével kapcsolatos orvosi dokumentumok, különösen: kórházi zárójelentés, ambuláns lap stb.

Pénztár vagy megbízottja a szolgáltatásra jogosultság ellenőrzése során a fentiekben felsorolt dokumentumok beérkezésétől számított 2 munkanapon belül további dokumentumokat kérhet be.

Ha a Pénztár orvosa azt állapítja meg, hogy a diagnosztikai vizsgálat orvosilag nem indokolt vagy, a javaslatot/beutalót nem releváns szakorvos állította ki, akkor a Pénztár jogosult a szolgáltatási igényt elutasítani.