Lakáshitel törlesztés

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

Egy hitel törlesztése komoly anyagi és erkölcsi terhet jelenthet, ha a háztartás elveszíti egyik vagy mindkét bevételi forrását. Ezért a Pénztár a Pénztártag munkanélkülisége esetén megkönnyíti a hitel törlesztésével járó terheket, azzal, hogy a hiteltörlesztés korábban pénztári számláról fizetett részét az alábbiak szerint a közösségi szolgáltatásként átvállalja a Pénztártagtól.

Keretösszeg:

Havonta a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15%-áig, de maximum a Pénztártag elmúlt 24 hónapban (vagy rövidebb pénztártagság esetén a belépés hónapjától) pénztári egyéni számlájáról finanszírozott Lakáshitel törlesztés szolgáltatás összegének átlaga, a minimálbér növekedésének figyelembevételével.

Keretösszeget csökkentheti az egyéni számláról azonos időszakban, ugyanerre a szolgáltatásra folyósított összeg.

A keretösszeg egyszer áll rendelkezésére minden Pénztártag részére, évente nem újul meg.

A Pénztártag munkanélkülisége alatt fel nem használt keretet Pénztártag nem veszíti el, a jogosultsági feltételek újbóli fennállása esetén a Pénztár fennállása esetén a fennmaradó keret felhasználható.

Várakozási idő:

Az alaphoz csatlakozást követően az első levont díj hónapjától számított 3 hónap.

A 2018.11.01. előtt pénztártagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Jogosultság megszerzése:

A jogosultság feltétele az, hogy a Pénztártag munkahelyének elvesztése a kockázatviselés kezdetét követő dátummal következzen be, valamint, hogy a munkanélküliség egybefüggő 6 hónapot meghaladó legyen, az ennél rövidebb munkanélküliségek hónapjai nem adódnak össze.

Jogosultság megszűnése és bejelentése:

A szolgáltatásra való jogosultság megszűnhet a keretösszeg felhasználási idejének lejáratával, a Pénztártag elhelyezkedése vagy a hitelügylet végtörlesztésével, lezárásával. A Pénztártagnak a jogosultság megszűnését annak időpontját követő 15 napon belül be kell jelentenie a Pénztárnak.

A jogosultság megszűnés bejelentésének elmulasztásából származó károkért a Pénztártag felel.

Igénylés dokumentumai:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Lakáshitel törlesztés
  • A pénztártag által teljesített hiteltörlesztés befizetését igazoló dokumentum az elmúlt 3 hónapról
  • Korábbi munkahely felmondó levele, vagy munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
  • Munkanélküli központ igazolása a nyilvántartásba vételről és a munkanélküliség fennállásáról

Igénylés határideje:

A jogosultsági feltétel bekövetkezését követő 30 nap.

Folyósítása és a folyósításhoz benyújtandó dokumentumok:

12 hónapon keresztül igényelhető, de maximum a munkanélküliség fennállásának hónapjai alatt.

A folyósítást a pénztártag a bankszámlájára kérheti, a folyósításhoz minden hónapban be kell nyújtania a törlesztőrészlet befizetését igazoló dokumentumot. Az igazoló dokumentum kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül kell a Pénztárhoz benyújtani, a munkaügyi központ igazolásával együtt. A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidőt követően küldött igazolás alapján nem utal a Pénztár.

Kizárás, Pénztár mentesülése:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha a munkanélküli regisztráció dátuma az Őrangyal szolgáltatás várakozási idején belül, vagy azt megelőzően következik be, Pénztártag nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére, ha a munkaviszonya önszántából szűnt meg, vagy az egybefüggő munkanélkülisége meghaladja a 24 hónapot.

A munkanélküliség 24. hónapjától a Pénztár automatikusan leállítja a lakáshitel törlesztést a közösségi alapból, akkor is ha a Pénztártag még nem kapott 12 havi lakáshitel törlesztés szolgáltatást.