Őssejt levétel

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

Az őssejtek tárolásának és későbbi felhasználásának érdekében végzett őssejt levétel sikertelensége esetén – például a köldökzsinórvér-minták feldolgozása során kiderül, hogy azok mennyiségi vagy minőségi szempontból nem alkalmasak az eltárolásra (ideértve különösen, a sikertelen őssejt izolálást, vagy ha túl kevés vért sikerül levenni, vagy a vér őssejt tartalma nem éri el a szolgáltatás biztonságos nyújtásához szükséges szintet) – igényelhető térítés. A szolgáltatást akkor kérheti a Pénztártag, ha az őssejt levétel kezdő díját kifizette, de az számára nem jár vissza. Vonatkozik különösen például a gyűjtőszett, indulási díj, megfizetésére.

Keretösszeg:

65.000 Ft, de maximum az őssejt levétel induló díja/őssejt levétel.

Várakozási idő:

Nincs.

A szolgáltatás igényléshez benyújtandó:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Őssejt levétel
  • Őssejt levételt végző egészségügyi szolgáltató igazolása az őssejt levétel sikertelenségéről
  • Őssejt levételt végző egészségügyi szolgáltató számlája az őssejtlevétel induló díjáról

Igénylés határideje:

Az őssejt levételtől számított 30 nap.

Kizárások, mentesülések:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha az őssejt levétel dátuma az Őrangyal szolgáltatás első díjának levonását megelőzi.