Temetési költségek

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.

Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.

 

A Pénztártag vagy Őrangyal kedvezményezettje elvesztése esetén a hátramaradottak részére a temetés igazolt költségeinek finanszírozása.

Keretösszeg:

150.000 Ft, de maximum a benyújtott számlák ellenértéke.

Várakozási idő:

Az Őrangyal szolgáltatás első díjának levonását követő 12. hónap.

A 2018.11.01. előtt pénztártagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Igénylés:

Pénztártag halála esetén a hátramaradottak, az Őrangyal szolgáltatásra jogosult kedvezményezett halála esetén a Pénztártag veheti igénybe.

Igénylés dokumentumai:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Temetés
  • A halotti anyakönyvi kivonat másolata, amelynek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 60 nap az igénylés Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában,
  • A temetés költségeit igazoló, a pénztártag, vagy kedvezményezettje, vagy a hátramaradott nevére kiállított és teljesített eredeti számlák, amelyek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 30 nap a Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában.

Igénylés határideje:

A temetést követő 30 nap.

Kizárás, Pénztár mentesülése:

A Pénztár nem nyújtja a szolgáltatást, ha az esemény dátuma az Őrangyal szolgáltatás indításának dátumát megelőzi, vagy a várakozási időn belül történik.