Tűz- és elemi károk esetén nyújtott segély

A tűz- és elemi károk esetén nyújtott segély csak a szolidáris alapból folyósítható, így annak igénybevétele nem a pénztártag egyéni számláját csökkenti.

A Pénztár a szolidáris számla terhére megtérít minden olyan vagyoni kárt, mely a pénztártag lakó ingatlanjában keletkezik és amelynek az okozója:

  • tűz,
  • robbanás,
  • vihar,
  • a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár,
  • atomenergia,
  • talajsüllyedés
  • és földrengés.

Szolidáris támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a tag több, mint 12 hónapja a Pénztár tagja és az elmúlt 12 hónapban tagdíjfizetési késedelmbe nem esett.

 

Összeg:

Számlákkal vagy kárszakértő által leigazolt kárérték alapján, maximum 250.000 forint értékig.

 

Ki igényelheti:

Kizárólag a pénztártag

 

Igényléskor benyújtandó dokumentumok:

  • Szolgáltatás igénylőlap – Közösségi alapból
  • az esemény bekövetkezésétől számított 120 napon belül kiállított igazoló szakértői jelentés másolata és a kárszakértői felmérés eredményét vagy a helyreállítás költségeit igazoló számlák, amelyek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 120 nap azok Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában. Ha a pénztártag számlával, (adásvételi) szerződéssel tudja igazolni a megsemmisült értéket, úgy a kárszakértői felmérést – ha az igazgatótanács nem határoz másképp – nem szükséges elvégezni.

 

Várakozási idő:

Várakozási nincs.

 

Egyéb:

A szolidáris alapot a Pénztár a tagok minél széleskörűbb kiszolgálása érdekében hozta létre. A szolidáris alapba a befizetések egy tized százaléka kerül és célja a legalább egyéves tagsággal rendelkező pénztártagok megsegítése váratlan esemény bekövetkezésekor.