Tűz- és elemi károk esetén nyújtott segély

Az Őrangyal közösségi szolgáltatás, olyan biztosítási elven működő pénztári szolgáltatás, amely az egyéni számla egyenlegétől függetlenül tesz lehetővé nagyobb összegű kifizetéseket, ha olyan élethelyzet alakul ki.
Ezen szolgáltatásokat a Pénztár, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján, mint közösségi szolgáltatás nyújtja. Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár – és így az Őrangyal keretében nyújtott szolgáltatás – nem tartozik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá.


Az ingatlanunkban keletkező tűz- és elemi károk nagy gondot okozhatnak, akkor is ha biztosítottuk ingatlanunkat. A Pénztár egy ilyen esemény bekövetkezésekor igyekszik enyhíteni a károkat.

Keretösszeg:

Kárérték alapján, de maximum 250.000Ft/káresemény.

Várakozási idő:

A Pénztárhoz csatlakozást követően az első 10.000 Ft tagdíj vagy támogatás befizetéstől számított 12 hónap.

A 2018.11.01. előtt pénztártagsági viszonnyal rendelkezőknek nincs várakozási idő.

Felhasználható:

Minden tagdíjfizető Pénztártagnak jár, annak is, aki a többi Őrangyal szolgáltatásra nem regisztrált, annak különdíját nem fizeti.

Minden olyan vagyoni kár esetén, mely a pénztártag lakó ingatlanjában keletkezik, és amelynek az okozója

  • tűz,
  • robbanás,
  • vihar,
  • a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár,
  • atomenergia,
  • talajsüllyedés és földrengés.

Igényléskor benyújtandó iratok:

  • Közösségi szolgáltatás igénylőlap – Tűz- és elemi kár
  • Az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül kiállított igazoló szakértői jelentés másolata
  • A kárszakértői felmérés eredményét vagy a helyreállítás költségeit igazoló számlák, amelyek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 30 nap azok Pénztárhoz történő beérkezésének időpontjában. Ha a pénztártag számlával, (adásvételi) szerződéssel tudja igazolni a megsemmisült értéket, úgy a kárszakértői felmérést – ha az igazgatótanács nem határoz másképp – nem szükséges elvégezni.

Igénylés határideje:

A tűz- és elemi kár bekövetkezését követő 30 nap.