Tűz- és elemi károk esetén nyújtott segély

A tűz- és elemi károk esetén nyújtott segély csak a szolidáris alapból folyósítható, így annak igénybevétele nem a pénztártag egyéni számláját csökkenti.

Összeg:

Számlákkal vagy kárszakértő által leigazolt kárérték alapján, maximum 250.000 forint értékig.

Igényléskor benyújtandó dokumentumok:

  • szolgáltatás igénylőlap
  • az esemény bekövetkezését  igazoló szakértői jelentés másolata és a kárszakértői felmérés eredménye vagy a helyreállítás költségeit igazoló számlák. Ha a pénztártag számlával vagy adásvételi szerződéssel igazolni tudja a megsemmisült értéket, úgy a kárszakértői felmérést akkor szükséges elvégeztetni, ha a Pénztár erre felszólítja a pénztártagot.

Várakozási idő:

Várakozási nincs.

Egyéb:

A szolidáris alapot a Pénztár a tagok minél széleskörűbb kiszolgálása érdekében hozta létre. A szolidáris alapba a befizetések fél százaléka kerül és célja a legalább egyéves tagsággal rendelkező pénztártagok megsegítése váratlan esemény bekövetkezésekor.

A Pénztár a szolidáris számla terhére megtérít minden olyan vagyoni kárt, mely nem járműben keletkezik, és amelynek az okozója:

  • tűz
  • robbanás,
  • vihar,
  • a viharon kívüli, egyéb természeti (elemi) kár,
  • atomenergia,
  • talajsüllyedés
  • és földrengés.

Szolidáris támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a tag, több, mint 12 hónapja a Pénztár tagja és az elmúlt 12 hónapban tagdíjfizetési késedelmbe nem esett.

Kapcsolódó dokumentum: